Main Menu

Rekkverkstolper for taksikkring

Antall visninger: 357

Effektivt rekkverk til bruk på trehus—nybygg og rehab. Sikring av personell som arbeider i høyden er blitt mer og mer viktig.

Enten det er fallsikring, gavlsikring, gesimssikring eller taksikring – Sorsafe har utviklet en serie produkter som ivaretar alle disse behovene.

Rekkverksstolpene er justerbar og monteres på vegg i gesims eller gavl og gir sikring ved arbeid på tak. Ved bruk på gesims side kreves det

tilleggs-sett for økt høyde og mindre åpninger i rekkverket.

Uke 2000,- eks mva + montering
Send en henvendelse